Wpływ zabiegów medycyny estetycznej na psychologiczne i społeczne wymiary zdrowia

Medycyna estetyczna rozwija się bardzo dynamicznie i nieustannie oferuje nam coraz to więcej możliwości na poprawę swojego wyglądu i komfortu psychicznego. Wraz z rozwojem tej dziedziny oraz z coraz większą liczbą pacjentów wzrasta też ryzyko powikłań. W przypadku produktów iniekcyjnych, takich jak toksyna botulinowa typu A czy kwas hialuronowy, istnieje szerokie przekonanie, że mają one łagodne profile działań niepożądanych. Niewątpliwie te mniej inwazyjne zabiegi są przeważnie związane z mniejszą liczbą poważnych powikłań niż zabiegi chirurgiczne.

Jednakże wciąż istnieje znaczące ryzyko poważnych powikłań, takich jak zakażenie, ropnie, martwica skóry, czy nawet utrata wzroku – są to tylko niektóre zagrożenia, które mogą płynąć z zabiegu z użyciem HA. Pojawienie się powikłań u pacjenta może diametralnie zmienić jego życie.

Badanie zmian w zdrowiu psychospołecznym – Darren J. McKeown, BSc (Hons), MBChB, MRCS

Do niedawna wpływ na zdrowie psychospołeczne zabiegów iniekcyjnych, tj. wypełniacze z kwasem hialuronowym i toksyna botulinowa typu A, pozostawał słabo zdefiniowany, dlatego też Darren J. McKeown, BSc (Hons), MBChB, MRCS przeprowadzili badanie, którego celem było zmierzenie zmian w zdrowiu psychospołecznym po interwencji estetycznej z użyciem iniekcji w rutynowej praktyce klinicznej.

Kim były badane osoby oraz jak wyglądała metoda badawcza?

  • do udziału w badaniu kwalifikowali się pacjenci w wieku ≥ 18 lat
  • plany leczenia zostały opracowane w porozumieniu z pacjentami w oparciu o ich indywidualne preferencje i potrzeby
  • wszyscy uwzględnieni pacjenci byli ostrzykiwani wypełniaczami HA z serii Vycross [VYC-17.5, VYC-20 lub VYC-25 (Allergan, Dublin, Irlandia)] lub z serii Hylacross [Juvéderm Ultra 3 (Allergan)] i / lub z BoNTA [ona-botulinumtoxinA (Allergan)]
  • iniekcje wypełniacza wykonywano ostrą igłą lub mikrokaniulą, zgodnie ze wskazaniem
  • zebrano podstawowe dane demograficzne dla wszystkich pacjentów, a także szczegółowe informacje na temat zastosowanego leczenia w postaci iniekcji
  • uczestnicy wypełnili 3 krótkie, niezależnie funkcjonujące kwestionariusze
  • wykorzystane narzędzie – FACE-Q: Funkcja psychologiczna (np. Ocena, czy pacjenci czują się pozytywnie, komfortowo i akceptują siebie oraz ich ogólne szczęście i pewność siebie); Funkcja społeczna (np. Ocena poziomu pewności siebie i komfortu podczas poznawania nowych ludzi oraz w sytuacjach społecznych lub grupowych); oraz cierpienie psychospołeczne związane z wyglądem (np. ocena poziomu nieszczęścia i stresu związanego z ich wyglądem, obawy o brzydki lub nienormalny wygląd oraz unikanie społeczne)

FACE-Q – zatwierdzone narzędzie psychometryczne

Jest to narzędzie obejmujące zestaw niezależnie funkcjonujących, prostych w użyciu skal. Narzędzia zostały poddane niezależnej walidacji oraz są zatwierdzone przez Royal College of Surgeons (Londyn). Skale FACE-Q są podzielone na 3 nadrzędne domeny: wygląd twarzy; jakość życia; i niekorzystne skutki.

W dziedzinie jakości życia istnieją 3 kwestionariusze o szczególnym znaczeniu, mierzące „funkcję psychologiczną”, „funkcję społeczną” i „stres psychospołeczny związany z wyglądem”. Ogólnie rzecz biorąc, kwestionariusze te odpowiednio oceniają samopoczucie pacjenta w sobie (np. pozytywny, szczęśliwy); jak dobrze funkcjonują społecznie (np. poznawanie nowych ludzi, wchodzenie do pokoju pełnego ludzi); oraz emocje, które odczuwają (np. niepokój, nieszczęście) w związku z ich wyglądem.

Celem niniejszego badania było zmierzenie wpływu interwencji estetycznych na te 3 koncepcje we współczesnej, rutynowej praktyce klinicznej.

Wyniki badania

Po leczeniu/wykonanych zabiegach nastąpiła znacząca poprawa we wszystkich 3 skalach FACE-Q w porównaniu z wynikami przed leczeniem!

Przeprowadzone badanie pokazuje, że leczenie estetyczne przy użyciu terapii iniekcyjnych (wypełniacze HA i / lub BoNTA) wiąże się ze znaczną poprawą samopoczucia społecznego i psychicznego pacjentów oraz zmniejszeniem dystresu (to reakcja organizmu na zagrożenie, utrudnienie lub niemożność realizacji ważnych celów i zadań człowieka, pojawia się w momencie zadziałania bodźca, czyli stresora) związanego z wyglądem. Oceny dokonano przy użyciu zwalidowanych narzędzi psychometrycznych określających jakość życia FACE-Q.

TŁUMACZENIE:
Mean Rasch score – średni wynik
Psychological Function – funkcja psychologiczna
Social Function – funkcja społeczna
Appearance-related Psychosocial Distress – cierpienie psychospołeczne związane z wyglądem

OZNACZENIE KOLORYSTYCZNE KOLUMN:
Pretreatment – przed leczeniem
Posttreatment – po leczeniu

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa”.

Praktyka medycyny estetycznej poprawia stan zdrowia pacjentów poprzez poprawę wymiaru psychicznego i społecznego, które są kluczowe dla tej definicji.

Źródła:

  1. From the Aesthetic Medicine Institute, Glasgow, United Kingdom. Received for publication January 4, 2021; accepted February 5, 2021.
  2. FACE-Q Aesthetics. 2018. Available at http://qportfolio.org/ face-q/. Accessed January 4, 2021.