Polityka Jakości

Polityka Jakości

Misją Polskiego Instytutu Medycyny i Kosmetologii jest dzielenie się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami przekazywanymi w trakcie profesjonalnych kursów medycyny estetycznej, kosmetologii estetycznej, mikropigmentacji, podologii i innych.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia i potencjału Instytutu oraz wiedzy naszych pracowników i ekspertów w swojej pracy koncentrujemy się na jak najlepszym poznaniu i spełnieniu wymagań klienta i stron zainteresowanych.

W trosce o zaufanie naszych klientów oraz wizerunek wiarygodnego partnera stawiamy sobie następujące cele strategiczne:

 • śledzenie najnowszych światowych trendów i technologie
 • pozyskiwanie wiedzy, poprzez liczne szkolenia i udział w międzynarodowych konferencjach, i przekazywanie jej dalej, zgodnie z najwyższymi standardami
 • Pomaganie klientom w osiąganiu przewagi konkurencyjnej poprzez rozwijanie ich kompetencji z zakresu medycyny estetycznej
 • rzetelne przygotowywanie klientów do wykonywania kosmetycznych zabiegów estetycznych według europejskich standardów
 • Reagowanie na zmieniające się potrzeby i wymagania naszych klientów przez poszerzanie oferty oferowanych usług.

Wychodząc z założenia, że poziom zadowolenia naszych klientów zależy od jakości oferowanych przez nas usług realizujemy powyższe cele poprzez:

 • Monitorowanie, dokumentowanie i analiza procesu realizacji usług szkoleniowych;
 • Poszukiwanie i wdrażanie metod doskonalenia organizacji pracy;
 • Stosowanie określonego systemu pozyskiwania i szkolenia pracowników;
 • Używanie wyłącznie produktów renomowanych marek;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych uzyskanych w ramach realizacji usług;
 • Stałe zwiększanie zastosowania nowoczesnej techniki.

W celu realizacji niniejszej Polityki ustalane są corocznie szczegółowe cele operacyjne dotyczące jakości.

Wszystkie osoby pracujące pod nadzorem Instytutu znają i stosują niniejszą Politykę oraz zasady zawarte w Księdze Jakości i towarzyszącej dokumentacji.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz spełniania wymagań normy ISO 9001:2015 i mających zastosowanie przepisów.

W imieniu Instytutu deklarujemy, że będziemy nieustannie dokładać starań i środków, aby niniejsza Polityka była w pełni realizowana.

Wrocław, dnia 08.10.2016