Informacje ogólne:

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 2000 PLN

Ilość osób w grupie: 3 osoby

Szkolenie zaawansowne – Warsztaty pracy z kaniulą

Szkolenie zaawansowane z techniki pracy z kaniulą zarówno w zabiegach biostymulujących, jak i kwasie usieciowanym. Szkolenie jest tez doskonałym przygotowaniem do zabiegów z użyciem hydroksyapatatu wapnia oraz kwasu polimlekowego, gdzie praca kaniulą jest absolutną podstawą zabiegową. W wielu procedurach zastosowanie kaniuli jest wskazaniem jako metoda, umożliwiającą zabieg, zwiększająca bezpieczeństwo oraz zwiększająca znacząco komfort pacjenta. Są jednak procedury iniekcyjne, które wymagają bezwzględnie użycia igły. Rozróżnienie tych procedur oraz praktyczna nauka użycia kaniuli jest sednem naszego szkolenia.

Na kursie skupiamy się na rozbudowanej części praktycznej, umożliwiając iniekcje biostymulatorów i wypełniacza przy użyciu kaniuli w różnych strefach zabiegowych, pod okiem instruktora. Zgłębiamy anatomiczne szczegóły, protokoły podania, techniki iniekcyjne.

Część teoretyczna

W ramach części praktycznej przećwiczysz:

 • anatomia struktur twarzy w kontekście zabiegów z użyciem wypełniaczy
 • omówienie aktualności naukowych dotyczących anatomii twarzy i zależnych od niej technik zabiegowych
 • analiza protokołów zabiegowych, punktów iniekcyjnych, struktur twarzy – warstw i przestrzeni, w których deponujemy wypełniacze
 • różnice między efektami estetycznymi, w zależności od głębokości i miejsca podania produktu
 • omówienie klasyfikacji biostymulatorów i wypełniaczy, rodzajów sieciowania kwasu hialuronowego, mechanizmu działania, reologii produktów
 • przegląd wybranych dostępnych na rynku produktów
 • techniki iniekcyjne: technika liniowa, wachlarzowa, depozytowa
 • analiza technik iniekcyjnych wg. tzw kodów młodości
 • omówienie iniekcji kaniulą vs igłą
 • techniki z użyciem kaniuli
 • wskazania i przeciwwskazania do zabiegu z użyciem kaniuli
 • możliwe powikłania i ich przyczyny, m.in efekt tyndalla, biofilm bakteryjny, reakcje zapalne, powikłania zatorowe
 • postępowanie w przypadku wystąpienia komplikacji

Część praktyczna (samodzielne przeprowadzanie zabiegów na modelach)

W ramach części praktycznej przećwiczysz:

 • kwalifikacja pacjenta
 • ocena uwarunkowań anatomicznych, zaawansowania procesów starzenia, jakości tkanek, rysów i proporcji twarzy
 • przygotowanie pacjenta do zabiegu
 • stworzenie planu zabiegowego
 • prezentacja metod iniekcyjnych wykonana przez trenera
 • wykonanie zabiegów pod kontrolą trenera
 • prawidłowe wypełnienie karty pacjenta, opis przebiegu zabiegu
 • postępowanie pozabiegowe – zalecenia, pielęgnacja twarzy

Formularz zgłoszeniowy: