Szkolenie fibryna bogatopłytkowa

 

Informacje ogólne:

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 1500 PLN

Ilość osób w grupie: 2-3

Szkolenie – fibryna bogatopłytkowa i-PRF, SCF-sPRF

Regeneracja i odmłodzenie tkanek skóry. Nowoczesna metoda polegająca na wykorzystaniu czynników wzrostu, które są uwalniane z płytek krwi, hematopoetcznych komórek macierzystych dzięki systemom: PRP, PRP+, iPRF, SCF – sPRF, Plasma Filler PPP.

Innowacyjne podejście w medycynie estetycznej to zabiegi stymulujące naturalne procesy naprawcze oraz odbudowę uszkodzonych tkanek. Fibryna bogatopłytkowa PRF to preparat pozyskiwany do iniekcji z krwi pobranej u pacjenta a następnie po odpowiednim wywirowaniu i oddzieleniu pożądanej frakcji uzyskujemy odpowiednie składniki, które wykorzystujemy w zależności od ubytków i potrzeb danego problemu pacjenta.

Szkolenie – fibryna bogatopłytkowa iPRF

Tak pozyskane koncentraty zawierają szereg czynników przyspieszających regenerację. Podany preparat dostaje się do tkanek – po uaktywnieniu, płytki uwalniają czynniki wzrostu i inne cząsteczki zmagazynowane w płytkowych ziarnistościach nieodzownych w naturalnym procesie gojenia. Do czynników wzrostu należą pobudzające regenerację cząsteczki sygnalizujące, takie jak: płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF), grupę transformujących czynników wzrostu (TGF), naskórkowy czynnik wzrostu (EGF), czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), czynnik wzrostu fibroblastów (FGF) i inne. Podane cząsteczki kontrolują prawidłowość gojenia, w tym proces zapalny, proliferację komórkową, ponowne wyściełanie naskórkiem, angiogenezę i procesy przebudowy tkankowej w ten zainicjowany sposób stymulowane są procesy regeneracji tkanek, bazując na ich naturalnym działaniu naprawczym.

Podczas szkolenia z fibryny bogatopłytkowej iPRF dowiesz się, jak wykonywać ten zabieg.

Ramowy program szkolenia: Zakres: i-PRF, SCF – sPRF fibryna iniekcyjna – bogatopłytkowafibryna strukturalna – zabiegi wymagające szczególnie intensywnej regeneracji w wyniku ubytków – likwidacja zmarszczek, bruzd, wypełnienia soft volumetryczne

Część teoretyczna

Teoria:

 • Przygotowanie fibryn: strukturalnej oraz iniekcyjnej
 • Omówienie zawartości fibryny i zasadniczej różnicy działania między PRP i PRF
 • Jak skuteczne są zabiegi PRF w stosunku do liczby przeprowadzonych zabiegów
 • Wysokość stężenia komórek macierzystych w uzyskanych frakcjach
 • Sposób działania autologicznej fibryny i jej koagulacja
 • Czym różni się fibryna strukturalna a iniekcyjna
 • Techniki iniekcji w zależności od miejsca zabiegu
 • Definicja autologii oraz zalety i bezpieczeństwo pozyskanego materiału
 • Metodyka uzyskania materiałów – zabiegów krwiopochodnych
 • Procedury zabiegowe ww systemów
 • Parametry wirowania krwi
 • Wartości i czas działania siły odśrodkowej na probówkę
 • Krzepnięcie krwi: szlak zewnętrzny i wewnętrzny
 • Wytwarzanie skrzepliny białej i agregacja płytek krwi
 • Zastosowanie uzyskanych składników krwi
 • Dlaczego terapia komórkami macierzystymi jest tak innowacyjna
 • Sposoby regeneracji wykorzystujące czynniki wzrostu z płytek krwi
 • Zastosowanie konkretnych frakcji w procedurach iniekcji z zastosowaniem igły – sposoby i miejsca iniekcji
 • Analiza budowy anatomicznej i fizjologicznej wybranego pacjenta
 • Sposoby iniekcji, w jaki sposób głębokość iniekcji zależy od budowy anatomicznej miejsca, na którym wykonuje się zabieg
 • Kwalifikacja pacjenta, wywiad i dokumentacja ze zdjęciami
 • Sposób planowania terapii pacjenta – łączenie technik w obrębie jednego zabiegu i łączenie konkretnych zabiegów w terapiach i jednej sesji
 • Zabiegi łączone w jednym zabiegu i całej kuracji– osocze PRP, osocze PRP+, fibryna iniekcyjna iPRFfibryna strukturalna SCF – sPRFwypełniacz – Plasma Filler
 • Niezbędna ilość zabiegów – podstawowe procedury
 • Przeciwwskazania i ewentualne powikłania pozabiegowe
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy – sterylne narzędzia i materiały do zabiegów

Część praktyczna (samodzielne przeprowadzanie zabiegów na modelach)

Praktyka:

 • Miejscowe iniekcje wybranych zabiegów (omówionych w części teoretycznej) na modelach
 • Prawidłowe techniki zabiegowe: jak wykonać znieczulenie miejscowe, jaki powinien być czas zabiegu – 15 min. i 30 min. na przygotowanie preparatu
 • Opieka po zabiegu i wskazania pozabiegowe dla pacjenta

Formularz zgłoszeniowy: