Prp & plasma filler – różne frakcje w regeneracji tkanek

Osocze, czy płytki krwi?

Osocze bogatopłytkowe to roztwór, w którym rozcieńczone są najcenniejsze co znajduje się we krwi, czyli płytki krwi. Osocze pozyskiwane jest z krwi własnej pacjenta i traktujemy je jako materiał autologiczny. Działanie tej frakcji polega na podaniu dużej ilości płytek krwi w okolice, która potrzebuje najmocniejszej regeneracji. Sam zabieg z wykorzystaniem osocza to jeden z najbezpieczniejszych, z uwagi na brak działań ubocznych, gdyż jest immunologicznie neutralny, zatem nie ma mowy o skutku ubocznym – uczuleniu.

Z czego składa się osocze?

 • z wody, która tworzy około 90% naszego ciała,
 • składników nieorganicznych, czyli jonów sodu, potasu i chloru,
 • składników organicznych, czyli białka, lipidów i pozabiałkowych skąłdników organicznych,
 • płytek krwi, a po ich wywirowaniu uzyskujemy różną koncentrację

Dla uporządkowania wiedzy z osocza bogatopłytkowego warto wspomnieć z czego składa się krew:

To co w osoczu „ działa” to płytki krwi, które podane do tkanki aktywują się i uwalniają czynniki wzrostu. Ta aktywacja następuje wskutek kontaktu preparatu z fibroblastami, czym stymulują je do mocniejszej pracy i do mocniejszej regeneracji tkanek. Podając do osocza chlorek wapnia aktywacja płytek krwi jest mocniejsza, tym samym większą aktywację czynników wzrostu. Jednakże należy pamiętać, że nie jest to niezbędny czynnik przy wykonywaniu zabiegu osocza, ale warto wiedzieć, że chlorek wapnia jest aktywatorem, który pozwala uwolnić jeszcze więcej czynników wzrostu przy wykonywaniu zabiegu.

Płytki krwi powstają w szpiku kostnym w wyniku procesu o nazwie trombopoeza i aby mogły powstać płytki krwi, najpierw muszą wykształcić się megakariocyty. Trombocyty natomiast, to oddzielone od megakariocytów fragmenty cytoplazmy otoczone błoną komórkową. Trombocyty nie są w pełni funkcjonalnymi komórkami, tylko ich fragmentami. Oddzielające się cząsteczki megakariocytów, które są z cytoplazmy otoczoną błoną komórkową – to są właśnie płytki krwi, które są najważniejszym składnikiem dla zabiegów autologicznych, a które nie posiadają np. jądra komórkowego.

Główną rolą płytek krwi jest udział w procesach krzepnięcia. Gdy dochodzi do uszkodzenia bądź przerwania ciągłości naczynia, trombocyty natychmiast osiadają na macierzy podśródbłonkowej, gdzie następnie zlepiają się, tworząc czop płytkowy. Nie jest to jeszcze właściwy skrzep, jednak z płytek krwi uwalnia się szereg czynników, które zapoczątkowują kaskadę krzepnięcia. W jej wyniku z cząsteczek fibryny tworzą się włókna, między które „wpadają” płytki krwi i krwinki czerwone, co powoduje powstanie skrzepu, a każda z płytek krwi ma w sobie czynniki wzrostu.

Białka, których zadaniem jest stymulacja procesów naprawczych nazywamy CZYNNIKAMI WZROSTU. Płytki krwi produkujące czynniki wzrostu stymulują tkankę do zdrowej regeneracji i w miejscu, gdzie je podajemy. Dodatkowo:

 • pobudzają syntezę macierzy międzykomórkowej,
 • aktywują mikrokrążenie,
 • stymulują syntezę DNA,
 • pobudzają fibroblasty do regeneracji produkcji kolagenu,
 • pobudzają do wzrostu tkankę mięśniową, naczynia oraz fibroblasty, czyli komórki tkanki łącznej

Bogato czy ubogopłytkowe, czyli jak rozcieńczać płytki krwi

Chcąc wykorzystać płytki krwi w celach regeneracyjnych, przygotowujemy koncentrat płytek rozcieńczonych osoczem. Koncentraty krwinek płytkowych zawierające czynniki wzrostu uzyskuje się w drodze wirowania krwi pełnej, używając do tego celu odpowiednich probówek i wirówek. Obecnie dostępne są gotowe zestawy sterylnych pojemników, pochodzących od różnych producentów, które pozwalają na łatwe i szybkie uzyskanie koncentratu krwinek płytkowych, nawet w warunkach ambulatoryjnych. Zatem możemy pozyskać koncentrat u siebie w gabinecie.

Proces pozyskiwania opiera się na wirowaniu z różną prędkością (zalecaną przez każdego producenta) pobranej przeważnie na antykoagulant krwi pełnej.

W wyniku tego procesu dochodzi do rozdzielenia krwi krwi pełnej na:

Różne czasy, różne prędkości wirowania zalecane przez producenta zestawów wpływają na skład i koncentrację krwinek płytkowych, zawierających czynniki wzrostu. Im wyższe stężenie płytek krwi i leukocytów, tym uzyskujemy wyższą skuteczność zabiegu podając iniekcyjnie osocze bogatopłytkowe.

Preparat, który powstaje można rozdzielić na trzy warstwy, czyli krwinki czerwone, osocze bogatopłytkowe i ubogopłytkowe:

 • podstawowym parametrem, na który należy zwrócić uwagę jest procent odzysku płytek, czyli liczba płytek pozostałych po oddzieleniu innych frakcji z odwirowanej krwi w porównaniu do liczby zawartej w pobranej od pacjenta objętości krwi pełnej. Świadczy ona o skuteczności danego systemu w odseparowaniu płytek 
 • drugim istotnym parametrem jest zagęszczenie płytek, mówiące o ilości osocza, w którym pozyskane płytki są zawieszone. Jest to istotne, ponieważ decyduje o uzyskiwanej  w danej metodzie objętości produktu i pozwala na wybranie najlepszej metody dla aktualnych potrzeb klinicznych
 • o ile procent odzyskanych płytek krwi i ich zagęszczenie można łatwo monitorować w warunkach klinicznych, o tyle stężenia czynników wzrostu wymagają specjalistycznych oznaczeń i możliwości ich sprawdzenia, które często nie są dostępne w praktyce

Różnice między osoczem bogatopłytkowym, a ubogopłytkowym

Osocze bogatopłytkowe to zagęszczenie płytek po wirowaniu, tak zwany koncentrat. Definicja osocza bogatopłytkowego jest nadal przedmiotem sporów. W zależności od badań, w zależności od producenta, od ilości pobranej krwi, stężenie płytek w osoczu bogatopłytkowym może się różnić od trzech do czternastokrotnego zagęszczenia. Standardowo definiuje się osocze jako objętość frakcji osocza krwi autologicznej ze stężeniem płytek krwi powyżej wartości wyjściowej 200000 płytek krwi/µl. Skuteczność kliniczna może być oczekiwana przy minimalnym wzroście od czterech do sześciu razy z wartości wyjściowej – 1 milion płytek krwi/µl. Niezależnie czy mowa o osoczu bogatopłytkowym, czy ubogopłytkowym, to płytki jednak w osoczu występują i niezmiennie czynniki wzrostu będą symulowały tkanki do regeneracji. Stężenie dobierane jest do pacjentów oraz do ich potrzeb, aby terapia osoczem przyniosła oczekiwany cel.

Czynniki skuteczności – czas i technika

Jakość preparatu autologicznego polega na skuteczności zabiegu, czyli od tego, ile pacjent ma płytek krwi w krwi wejściowej. Najlepszy efekt uzyskuje się po zleceniu zrobienia badań pacjentom, które dadzą pogląd ile w krwi jest płytek krwi wejściowej i obwodowej, a dopiero później można wyliczyć ile tak naprawdę można uzyskać płytek krwi po odwirowaniu. Sam proces wirowania nie może być zbyt szybki, ani zbyt wolny. Ma to ogromne znaczenie, aby nie uszkodzić płytek krwi zbyt szybkim, ani też zbyt wolnym nie doprowadzić do nieprawidłowego odseparowania składników krwi.

Nie bez znaczenia jest przygotowanie pacjenta do zabiegu, nawodnienie, suplementacja np. witaminą C, wykluczenie leków przeciwzakrzepowych. Te wszystkie czynniki wpływają na jakość preparatu autologicznego. Żeby wykonany zabieg przyniósł oczekiwane efekty należy:

 • prawidłowo zakwalifikować pacjenta do zabiegu,
 • pobrać odpowiednią ilość krwi, jak i odpowiednio ją odwirować,
 • pobrać właściwą część z odwirowanego preparatu oraz prawidłowo wprowadzić

Nawiązując powyżej o wstrzyknięciu preparatu ważna jest również technika odpowiednia do tego, jakie efekty chcemy uzyskać. Konieczne jest ustalenie przed zabiegiem, czy to będą płytkie podania, wypełnieniu metodą nappage, metodą mikropęcherzyków, czy jednak odpowiednie będą głębokie podania dla regeneracji tkanki podskórnej, czy może dla regeneracji blizn.

Ogromnie ważną rolę odgrywa czas podawania. Istotne jest, aby osocze bogatopłytkowe podawać jak najszybciej, najlepiej do 20 minut, bo po późniejszym czasie płytki krwi zaczynają ginąć w kontakcie z powietrzem.

Mono i politerapia

W różnorodnych zabiegach możemy dla uzyskania efektów stosować monoterapię, jak i politerapię. Wszystko jest zależne od tego, jakie efekty chcemy uzyskać.

Jak możemy wykorzystywać osocze bogato i ubogopłytkowe pojedynczo jako monoterapię?

 • zagęszczenie skóry, rozjaśnienie przebarwień i zasinień pod oczami,
 • likwidacja blizn potrądzikowych,
 • terapia przeciw wypadaniu włosów na skórze głowy,
 • likwidacja rozstępów,
 • leczenie poparzeń słonecznych, termicznych i chemicznych (na przykład po kwasach)

Jak możemy wykorzystywać osocze bogato i ubogopłytkowe jako politerapię?

 • osocze plus HA nieusieciowany – osobno kwas hialuronowy do nawilżania i osocze bogatopłytkowe do szybszego gojenia wszystkich miejsc. Połączenie PRP z kwasem hialuronowym pozwoli na szybsze uzyskanie efektów, co przyspieszy regenerację tkanek,
 • osocze plus fibryna komórkowa bądź strukturalna –  w zależności od problemu oraz tego co chcemy uzyskać,
 • osocze plus autologiczny wypełniacz – do wypełniania zmarszczek oraz do dodatkowej regeneracji,
 • osocze plus lipotransfer – znacznie krócej będzie regenerować się okolica po lipotransferze,
 • osocze plus aminokwasy – do dodatkowego namnażania kolagenu i elastyny,
 • osocze plus peelingi – szybsze gojenie oraz lepsze efekty po zabiegu kwasami medycznymi, peelingami mechanicznymi zrogowaciałych warstw naskórka,
 • osocze plus nici – przy podawaniu nici na twarz, szyję i dekolt, czy też inną okolicę ciała, osocze wspomaga szybszą regenerację po zabiegach,
 • osocze plus lasery – po wykonaniu zabiegu i widniejących poparzeniach osocze regeneruje szybciej skórę, tym samym nasilając efekt po laserze oraz proces rekonwalescencji jest zdecydowanie krótszy

Zestawy: probówki i certyfikaty

Zacznijmy od tego, że wszystkie produkty – probówki do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego muszą być produktami medycznymi, czyli takie, które określają się i kwalifikują do określenia stopnia ryzyka, jakie wynika z ich zastosowania. Produkty te mają kontakt z ciałem i krwią, gdzie w późniejszym etapie wróci ona do ciała pacjenta. Mowa tutaj przede wszystkim o bezpieczeństwie pacjenta, czyli powinniśmy wykorzystywać produkty certyfikowane, jak i wziąć po uwagę aspekt odseparowania osocza.

W branży produktów medycznych, zastosowanie mają trzy dyrektywy nowego podejścia:

Dlaczego nie można wykorzystywać typowych probówek laboratoryjnych ?

Odpowiedź jest zdecydowanie prosta. Probówki diagnostyczne – laboratoryjne, to wyroby medyczne do diagnostyki in vitro służące do badań laboratoryjnych, a więc nie jest możliwe podanie w skórę pozyskanych autologicznych składników krwi. Probówka do badań diagnostycznych nie musi być strerylna, ponieważ po jednorazowym użyciu jest wyrzucana. W zabiegu osoczem krew pobierana jest do strzykawki i po odwirowaniu wraca do organizmu pacjenta, a więc ważna jest gwarancja, że taki wyrób medyczny nie zawiera składników szkodliwych, które wraz z osoczem zostaną wstrzyknięte do organizmu.

Typy probówek, które wykorzystuje się w zbiegu osocza bogatopłytowego:

 • z żelem separującym i antykoagulantem
 • bez żelu separującego, z antykoagulantem
 • z żelem i bez żelu separującego – poniżej odwirowane probówki
 • bez żelu separującego i antykoagulantu

Autologiczny wypełniacz i jak go pozyskać z osocza – plasma filler

Naturalny, wypełniacz, który pozyskujemy z frakcji osocza krwi własnej pacjenta, jest to materiał autologiczny. Zabieg Plasma Filler jest alternatywą do zabiegu wypełniaczy, opartych na kwasie hialuronowym bądź na hydroksyapatcie wapnia. Najbardziej sprawdzi się w regeneracji dolnych partii twarzy. Doskonale radzi sobie w regeneracji i poprawie obszarów wolumetrycznych twarzy, nadbudowy kości policzkowych, wypełnieniu bruzd nosowo-wargowych, wypełnić dolinę łez bez powikłań.

Oto kilka zalet, które wynikają z zabiegu Plasma Filler:

 • zabieg jest bezpieczny dla alergików – brak biofilmu i alergii,
 • brak ryzyka wstrząsu anafilaktycznego,
 • brak obrzęku po zabiegu,
 • nie prowadzi do karykaturalnych efektów nadbudowania twarzy,
 • efekty utrzymują się od 6 do 9 miesięcy

W procesie przygotowania materiału można równocześnie pozyskać wysokiej jakości koncentrat płytek krwi, który będzie doskonałym uzupełnieniem augumentacji w procesy regeneracyjne. Pozyskiwanie autologicznego wypełniacza polega na podgrzewaniu, czyli koagulacji wszystkich białek, które mamy w wysokich temperaturach, co pozwala uzyskać elastyczny żel. Możemy uzyskać kilka gęstości tego żelu, co pozwala na uzyskanie lepszych efektów już po pierwszym zabiegu Plasma Filler:

 • twardy żel – do modelowania twarzy: żuchwy, policzków i brody, czyli tzw. wolumetrii,
 • średni żel – dla wypełnienia zmarszczek nosowo-wargowych, marionetek, drobnych zmarszczek na czole,
 • miękki żel – do modelowania czoła, czy kurzych łapek,
 • bardzo rzadki preparat – wypełnienie zagłębień pod oczami

Autologiczny wypełniacz i regeneracja

Przy podgrzewaniu w wysokich temperaturach, wszystkie czynniki wzrostu, czyli białka) koagulują się i jako czynniki wzrostu i płytki krwi, niestety autologiczny wypełniacz nie stymuluje. W praktyce jednak można zauważyć, że pojawia się regeneracja tkanek, która odbywa się w pewnym stopniu po podaniu autologicznego wypełniacza. Nie jest to taka sama regeneracja, jak po osoczu bogatopłytkowym, ale jednak jest. Zauważyliśmy, że prócz tego, iż autologiczny wypełniacz jest pozyskiwany z osocza bogatopłytkowego nawet przez fizyczny ucisk na komórki, zmieniając potencjał napięcia powierzchniowego na komórkę powoduje regenerację.

Nasze zaangażowanie w uzyskaniu odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące zabiegów regeneracyjnych, zaprowadziła nas na ścieżkę przeprowadzenia badań. Nasze badania mają na celu poznanie efektów zabiegów autologicznych tj. weryfikacja skóry przed zabiegiem autologicznego wypełniacza oraz po zabiegu, jak i dodatkowo efektów zabiegu – mieszanki autologicznego wypełniacza z osoczem. Tego też będzie dotyczył nasz kolejny wpis wkrótce na blogu.

Zapraszamy do naszego Instytutu na specjalistyczne szkolenia z osocza bogatopłytkowego i autologicznego wypełniacza Plasma Filler: