Anatomia ust

Pracując wypełniaczami w okolicach ust, należy przed wykonaniem zabiegu ocenić profil ust pacjentki. Przydatna w tym procesie jest znajomość anatomii, aby móc zrozumieć jaki trójwymiarowy kształt mają naturalne usta w każdej swojej części.

Na wardze górnej możemy zauważyć 3 centralnie położone wyniosłości (nazywane guzkami), które mogą różnić się wielkością. U niektórych pacjentów wyniosłość centralna będzie największa, a u innych odwrotnie.

Na wardze dolnej widzimy przyśrodkowo 2 duże wyniosłości, które stanowią około 2/3 całej wargi dolnej. Boczne części zarówno wargi dolnej jak i górnej są bardziej płaskie, niż części przyśrodkowe. U większości pacjentów guzek przyśrodkowy na wardze górnej daje dużo mniejszą projekcję do przodu, niż 2 pozostałe.

Granica między skórą, a czerwienią wargową nosi nazwę vermilion border (w języku polskim, mówimy o granicy czerwieni wargowej, ewentualnie kontur ust), a w przypadku młodych ust jest to lekko widoczny prążek ( pręga/wałek ), który tworzy obramowanie ust.


Boczne brzegi ust nazywamy kącikami, które z wiekiem oraz z powodu postępującego ubytku objętości tkanek mogą się poszerzać. Zgłębienie, które przebiega od środkowej części górnej wargi, do podstawy nosa, nosi nazwę rynienki podnosowej. Natomiast zakrzywiona granica środkowej części górnej wargi nosi nazwę łuku Kupidyna.

Analiza okolicy ust przed zabiegiem

Analizując usta pacjentki przed zabiegiem powinniśmy pamiętać nie tylko o konkretnych strukturach (wymienionych wyżej), ale również pewnych proporcjach, które powinny być zachowane, jeśli planujemy zabiegi z wypełniaczami w tej okolicy. Wykonując zabieg w okolicy ust powinniśmy wziąć pod uwagę również takie czynniki jak np. pochodzenie etniczne, czy strukturę całej twarzy pacjentki.

Proporcja wysokości (pionowej) górnej wargi do dolnej wargi u kobiet rasy Kaukaskiej uważa się, że powinna być zbliżona do 1/1.6. Ta proporcja jest znana jako Phi, można znaleźć ją w wielu dziedzinach biologii oraz znajduje swoje zastosowanie w analizowaniu piękna twarzy. Interesującą ciekawostką jest fakt, że u kobiet ciemnoskórych, proporcja zmierzająca do 1/1 jest również uważana za atrakcyjną.

Analizując twarz z profilu możemy wyciągnąć wniosek, że za bardziej atrakcyjne uważane jest wysunięcie przedniej wargi nieco bardziej ku przodowi niż warga dolna. Na drugim obrazku widać, że dolna jest wysunięta bardziej do przodu i już nie wygląda to tak dobrze.

Serdecznie zapraszamy na nasze szkolenie, gdzie tego typu zagadnienia są szerzej omawiane na zajęciach:
Link do kursów:
https://pimik.pl/modelowanie-ust-kurs-zaawansowany/
https://pimik.pl/modelowanie-ust-na-plasko-szkolenie-zaawansowane/
https://pimik.pl/modelowanie-ust-masterclass-techniki-laczone/