Łysienie androgenowe stanowi najczęstszą przyczynę postępującej, niebliznowaciejącej utraty włosów u kobiet i mężczyzn. Częstość występowania tego rodzaju łysienia rośnie wraz z wiekiem. Pierwsze objawy łysienia mogą pojawić się już u nastolatków, która objawia się cofaniem linii na skroniach i czole, a następnie może obejmować koronę głowy. Przyczyn łysienia androgenowego może być wiele, ale jako najczęstszą przyczynę wymienia się predyspozycje genetyczne.

PRZYCZYNY ŁYSIENIA ANDROGENOWEGO

Główną przyczyną łysienia androgenowego jest miniaturyzacja mieszków włosowych, do której dochodzi w wyniku działania DHT na mieszki włosowe oraz zaburzonego mikrokrążenia wokół mieszków, a następnie ich niedotlenienia i miniaturyzacji. Do większej miniaturyzacji przyczyniają się również nacieki limfocytarne. Mieszki włosowe, które stają się coraz mniejsze i produkują coraz krótsze i cieńsze włosy. W końcowej fazie dochodzi do zaniku mieszków włosowych i zastępowania ich białkami ECM. U pacjenta, u którego mieszków włosowych już nie ma, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie wpłynąć na odrost włosów.

OBJAWY ŁYSIENIA ANDROGENOWEGO U KOBIET I MĘŻCZYZN

Łysienie tego rodzaju występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, ale różnic można doszukiwać się w wieku, kiedy ono się pojawia, w obrazie klinicznym, jak i częstotliwości jego występowania.

Łysienie u mężczyzn pojawia się najczęściej po okresie dojrzewania, gdzie dochodzi do miniaturyzacji mieszka włosowego oraz zmian w cyklu włosowym, co prowadzi do produkcji włosów krótszych i delikatniejszych. Łysienie androgenowe ukazuje się stopniową transformacją włosów w meszkowe, o krótkiej i cienkiej łodydze. Jako pierwszy objaw najczęściej zauważalne są zakola, które rozpoczynają się od linii czoła, następuje jej delikatne cofnięcie, na kolejnym etapie natomiast, widoczne są zagłębia po obu stronach skroni. Towarzyszy temu zwiększona utrata włosów – łatwo wypadają podczas czesania bądź mycia. Najczęściej prowadzi do całkowitego wyłysienia. Dokumentowanie łysienia u mężczyzn odbywa się według skali Norwood.

Łysienie u kobiet objawia się wypadaniem włosów w centralnej okolicy głowy owłosionej i jest dość równomierne, proces rozpoczyna się od przedziałka. Jest to związane z procesem zastępowania jednostek mieszków włosowych z 3-4 włosów do jednostek jednowłosowych. U kobiet raczej nie do chodzi do całkowitego wyłysienia, jak ma się to w przypadku mężczyzn. Dokumentowanie łysienia u kobiet odbywa się według skali Savin.

LECZENIE ŁYSIENIA ANDROGENOWEGO

Aby zahamować progresję choroby i uzyskać przynajmniej częściowy odrost włosów ważne jest wczesne postawienie rozpoznania i włączenie leczenia.

Podstawą rozpoznania jest wywiad i badanie lekarskie. W trichoskopii zwraca uwagę m.in. heterogenna grubość łodyg, zmniejszenie grubości włosów, zwiększone występowanie włosów meszkowych.

Leczenie obejmuje farmakoterapię. Korzystny efekt uzyskamy stosując dodatkowo zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego. Mamy cały szereg badań, które potwierdzają skuteczność osocza w stymulacji włosów.

Działanie osocza bogatopłytkowego w stymulacji włosów obejmuje:

  • pobudzenie różnicowania i proliferacji komórek macierzystych mieszków włosowych
  • indukcję procesu neoangiogenezy i poprawę mikrokrążenia
  • indukcję anagenu, hamowanie fazy katagenu
  • hamowanie apoptozy

Serdecznie zapraszamy na nasze specjalistyczne szkolenia z zakresu osocza bogatopłytkowego, gdzie tego typu zagadnienia są szerzej omawiane na zajęciach.

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE