Kurs pierwszej pomocy

 

Informacje ogólne:

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 800 PLN

Ilość osób w grupie: 2-3

Szkolenie – pierwszej pomocy

Kurs jest przeznaczony dla osób, które mogą mieć do czynienia z osobami, u których istnieje ryzyko wystąpienia zatrzymania krążenia, lub pracujących w miejscach publicznych, gdzie to ryzyko z uwagi na dużą ilość klientów jest zwiększona.
W trakcie szkolenia nabędziesz wiedzy dotyczącej stanów nagłego zagrożenia życia, które mogą wystąpić w miejscu pracy oraz w życiu prywatnym. Poznasz podstawy resuscytacji krążeniowooddechowej z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w gabinecie.

W trakcie kursu nauczysz się również obsługi automatycznych defibrylatorów serca. Kurs nastawiony jest na umiejętności praktyczne, jego kluczową częścią są ćwiczenia na fantomach.
Kurs prowadzony jest przez Lekarza Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, członka Polskiej Rady Resuscytacji oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej podnosząc tym samym jakość szkolenia.
Całokształt wiedzy i doświadczenia prowadzącego sprawia, że prowadzony kurs ma odwzorowanie w sytuacjach, które mogą się wydarzyć w ramach prowadzonej praktyki, a ich analiza sprawi, że poczujesz się bezpiecznie z swoją klientką w gabinecie potrafiąc sobie poradzić w sytuacjach
trudnych, które bez poznanej wiedzy mogłyby prowadzić do narażenia zdrowia lub życia.

Także, Twoje klientki będą czuły się bezpieczniej wiedząc, że masz przeszkolenie z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.

Umiejętności zdobyte podczas szkolenia mogą się przydać, także w życiu prywatnym – na ulicy, w centrum handlowym, w domu.

Pomożemy Ci skompletować sprzęt ratowniczy, którego posiadanie wpłynie na większe bezpieczeństwo Twojego gabinetu.

Na dwa tygodnie przed kursem zostaną przesłany skrypt, z którymi należy się zapoznać przed kursem. Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Zdanie obu części egzaminu uprawnia do otrzymania certyfikatu kursu.

Część teoretyczna

Część teoretyczna obejmuje poniższe zagadnienia:

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych (przyczyny zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych, łańcuch przeżycia)
  • Resuscytacja. Pokaz użycia i działania automatycznego defibrylatora zewnętrznego
  • Zagrożenia krążeniowe oraz inne rozpoznania internistyczne zagrażające życiu
  • Sytuacje zagrożenia zdrowia i życia w gabinecie praktyka
  • Resuscytacja. Pokaz użycia i działania automatycznego defibrylatora zewnętrznego
  • Podsumowanie i egzamin teoretyczny i praktyczny

Część praktyczna (samodzielne przeprowadzanie zabiegów na modelach)

Część praktyczna dotyczyć będzie:

  • Resuscytacja. Pokaz użycia i działania automatycznego defibrylatora zewnętrznego
  • Podsumowanie i egzamin teoretyczny i praktyczny

Formularz zgłoszeniowy: