PRP, PRP+, PRP+ i łączenie poszczególnych frakcji z HA lub produktami do mezoterapii igłowej

obrazekobraz-mezoterapia osoczem

Informacje ogólne

Czas trwania 1 dzień
Cena 1500 PLN

Informacje o szkoleniu

Innowacyjne podejście do regeneracji i odmłodzenia tkanek, wykorzystujące czynniki wzrostu uwalniane z płytek krwi, hematopoetyczne komórki macierzyste dzięki systemom: PRP, PRP+, iPRF, SCF – sPRF , Plasma Filler PPP

Innowacyjne podejście w medycynie estetycznej to zabiegi stymulujące naturalne procesy naprawcze oraz odbudowę uszkodzonych tkanek. Materiały do iniekcji uzyskujemy z krwi pobranej u pacjenta a następnie po odpowiednim wywirowaniu I oddzieleniu pożądanej frakcji uzyskujemy odpowiednie składniki, które wykorzystujemy w zależności od ubytków i potrzeb danego problemu pacjenta.

Tak pozyskane koncentraty zawierają szereg czynników przyspieszających regenerację. Podany preparat dostaje się do tkanek – po uaktywnieniu, płytki uwalniają czynniki wzrostu i inne cząsteczki zmagazynowane w płytkowych ziarnistościach nieodzownych w naturalnym procesie gojenia. Do czynników wzrostu należą pobudzające regenerację cząsteczki sygnalizujące, takie jak: płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF), grupę transformujących czynników wzrostu (TGF), naskórkowy czynnik wzrostu (EGF), czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), czynnik wzrostu fibroblastów (FGF) i inne. Podane cząsteczki kontrolują prawidłowość gojenia, w tym proces zapalny, proliferację komórkową, ponowne wyściełanie naskórkiem, angiogenezę i procesy przebudowy tkankowej w ten zainicjowany sposób stymulowane są procesy regeneracji tkanek, bazując na ich naturalnym działaniu naprawczym

 

Ramowy program szkolenia:

 • Zakres : regeneracja i odmłodzenia tkanek, wykorzystujące czynniki wzrostu uwalniane z płytek krwi, hematopoetyczne komórki macierzyste dzięki systemom: PRP, PRP+,PRP+ wraz z dobranymi substancjami aktywnymi

Teoria

 • Pozyskiwanie osocza w systemach z żelem separującym i bez – wskazanie różnic
 • Podział na frakcje i możliwości zastosowania według procedur estetycznych lub specjalistycznych – medycyna, ortopedia, chirurgia w zależności od ilości wirowań
 • Możliwości wykorzystania poszczególnych frakcji w procedurach iniekcyjnych z zastosowaniem igieł oraz kaniul – techniki i miejsca iniekcji
 • Możliwości wykorzystania oraz łączenia poszczególnych frakcji z innymi produktami do mezoterapii igłowej oraz bioREGENeracji skóry np.   Procedura łączenia PRP + z kwasem wielomodułowym HA, z aminokwasami w zależności od wskazań zabiegowych
 • Pojęcie autologii oraz związanie z nim zalety i bezpieczeństwo pozyskanego materiału
 • Metodyka i zasada uzyskania materałów – zabiegów krwiopochodnych
 • Procedury zabiegowe ww systemów
 • Parametry wirowania krwi
 • Wartości sily odśrodkowej i jej czas dzialania na probówkę
 • Krzepnięcie krwi : szlak zewnętrzny i wewnętrzny
 • Wytwarzanie skrzepliny białej i agregacja płytek krwi
 • Metody wykorzystania i zastosowanie wywirowanych składników krwi
 • Na czym polega unikalność terapii komórkami macierzystymi
 • Sposoby regeneracji wykorzystujące czynniki wzrostu uwalniane z płytek krwi
 • Możliwości wykorzystania poszczególnych frakcji w procedurach iniekcyjnych z zastosowaniem igieł oraz kaniul – techniki i miejsca iniekcji
 • Podział oraz sposoby zastosowania – podania w zależności od potrzeb – analiza budowy anatomicznej pacjenta – ubytki, fizjologia, potrzeby
 • Techniki pracy – metody iniekcji, głębokość iniekcji w zależności od budowy anatomicznej miejsca zabiegowego
 • Kwalifikacja pacjenta, wywiad z pacjentem, dokumentacja zdjeciowa
 • planowanie terapii – łaczenie technik w jednym zabiegu – Łączenie poszczególnych zabiegów w terapiach oraz jednej sesji Pacjenta
 • Zabiegi łączone w jednym zabiegu i całej kuracji– osocze PRP, osocze PRP+
 • Niezbędna ilość zabiegów – procedury
 • Przeciwwskazania
 • Powikłania
 • Zasady bezpieczeństwa pracy, sterylność używanych do zabiegów zestawów i materiałów

 

Praktyka:

 • Technika zabiegowa: Zabiegi wykonuje w znieczuleniu powierzchniowym pod okluzją. Iniekcja w wybrane miejsca zabiegowe osoczem Czas pojedynczego zabiegu: ok.45 min
 • Postępowanie z pacjentem według procedur pozabiegowych – opieka, zalecenia po zabiegu

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 1500 PLN

Ilość osób w grupie: 4


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i Nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Województwo (wymagane)

Nazwa szkolenia (wymagane)

Termin szkolenia (wymagane)

Treść wiadomości

Czytaj więcej: Polityka prywatności